gaziantepozelegitim@gmail.com
0342 322 54 54  

Rehabilitasyon nedir?

Rehabilitasyon nedir?

09/10/2018       Hit: 3571

Rehabilitasyon kavramı genel olarak bir terimi ifade eder. Rehabilitasyon, bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını ya da hastalığını gidermek, onu iş yapabilecek, çalışabilecek duruma getirmek için uygulanan sağaltım, bakım ve eğitim işi olarak tanımlanmaktadır. Rehabilitasyon bireyin sosyal hayata uyumunun gelişimi, dil ve iletişim becerilerine sahip olması, bireyin vücut ve mental sağlığı yönünden tamamlanmış olması, tam bir sağlık içerisinde bulunması haline kadar devam etmektedir.
 
Rehabilitasyon her anlamda eksik olan uzvun tamamlanması sürecidir. İlk olarak bu kavram birinci ve ikinci dünya savaşı yıllarında savaşta ruhsal ve fizyolojik yaraların sarılması süreci ile tanımlanmıştır. Fizik tedavide rehabilitasyonda birey çevresinin farkındadır ve tedavi sürecine aktif katılım gösterir. Rehabilitasyon kelimesi daha önce sadece sakat hastaların tedavi sürecini kapsasa da daha sonraları bireyin sosyal, bireysel, ekonomik olarak bağımsız olabilmesi durumuna kadar devam etmektedir.
 
Otizm tedavisinde ise rehabilitasyon farklı bir anlam kazanmaktadır. Otizm temelinde iletişimsel bir bozukluk olduğundan dolayı genelde fizik tedavi eşlik etmez. Birey fiziksel olarak sağlıklıdır. Otizmli bireylerin anne ve babaları çocuklarının kendilerine bakmasını. Sarılmasını ve onlarla konuşmasını ister. Daha sonraları okula gittiğinde problem yaşamayıp adapte olabilmelerini, yaşıtlarına uygun davranabilmesini isterler. Daha sonraları ergenlik dönemindeki problemler, cinsel
kimlik anlayışı ve kendini kabullenme aşamaları bunları takip eder.
 
Ailenin ve başvurulan kurum ya da eğitmenin bu durumda zaman kaybetmemesi çocuk açısından oldukça önemlidir. Erken tanı ve uygun tedavi programı uygulanan bireylerde adapte oranı oldukça yüksek olmaktadır. Otizmde genel tanı ve ölçütler olsa da temelde bütün otizmli bireyler birbirlerinde çok farklı özellik sergilerler, hiçbiri diğerine benzemez. Hepsi biriciktir. Rehabilitasyonda otizm ve diğer gelişimsel bozukluklar için genel olarak davranış temelli öğretim programları (oçidep), etkileşime dayalı öğretim programları (eteçom, teacch…) ve diğer programlar uygulanmaktadır. Bunların içinde en önemlisi çocuğun tepki verdiği, kendi istediği öğretim yöntemini görebilmektir. Çocuğun ihtiyaçlarına göre uygun programın uygulanması zorunluluk teşkil eder çünkü otizmli çocukla temel ve öncelikli amaç iletişim içerisinde bulunmaktır.[rehabilitasyon nedir] [ gaziantep rehabilitasyon] [ gaziantep rehabilitasyon merkezleri] [ rehabilitasyon kavramı] [ özel eğitim] [ otizm]
Site içi Arama

Otizmli Çocuk ve Oyun

Tuvalet Eğitimine Ne Zaman ve Nasıl Başlanmalıdır?

Tuvalet eğitimi önemli bir dönem olduğu kadar ebeveynler tarafından da zorlanılan bir dönemdir. Bu yazımızda Psikolog Seda Çabuk Toprak tarafında tuva

Davranış Problemi Nedir?

Disleksi Nedir? Ne Yapmak Gerekir?

Özel Eğitim Süreci